Our retail location is open Mon-Fri 1-5pm

Minowase-Diakon

Minowase-Diakon

Size SKU Price Quantity Availability
100 grams 3493B $7.65
In Stock
450 grams 3493C $17.55
In Stock
2 kilos 3493D $43.45
In Stock
5 kilos 3493E $79.75
In Stock